aardlaag

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aardlaag
Definitie (nl)algemene term voor een laag van de aardkorst - in de geologie worden aardlagen volgens de regels van de stratigrafie nader omschreven
Label (en)earth layer
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aardlaagCategorie van
aardlaagHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aardkorst (Begrip)Heeft onderdeelaardlaag
RDF.jpg
Aquo history.png