aardlaag

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aardlaag
Definitie (nl)algemene term voor een laag van de aardkorst - in de geologie worden aardlagen volgens de regels van de stratigrafie nader omschreven
Label (en)earth layer
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aardlaagCategorie van
aardlaagGerelateerd
aardlaagHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beeker-sampler (Begrip)Gerelateerdaardlaag
begemann-sampler (Begrip)Gerelateerdaardlaag
aardkorst (Begrip)Heeft onderdeelaardlaag
aardkorst (Begrip)Smalleraardlaag
RDF.jpg
Aquo history.png