woz-object

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)woz-object
CodeWOZ
Definitie (nl)volgens de bepalingen in de Wet WOZ wordt de afbakening van een onroerende zaak (verder aangeduid als WOZ object) bepaald door het feit dat voor het WOZ object 1 eigenaar en 1 gebruiker aangewezen kunnen worden
Toelichting (nl)De straat- en woonplaatsnaam kan via de postcode/huisnummer combinatie uit de PTT postcode tabel gehaald worden.
BronStuf-WOZ
Datum start2011/07/04 10:36:50
Datum gewijzigd2012/11/23 12:30:38
StatusG
Id27214

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
woz-objectBreder
woz-objectGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aandeel waarde bebouwd (Begrip)Gerelateerdwoz-object
correspondentie (Begrip)Gerelateerdwoz-object
waterschaps-perceeldeel (Begrip)Gerelateerdwoz-object
heffingsobject (Begrip)Smallerwoz-object
RDF.jpg
Aquo history.png