aanslagpeil pomp gemaal

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanslagpeil pomp gemaal
Definitie (nl)het aan te stellen peil op grond waarvan het gemaal begint te werken
Toelichting (nl)In verband met dag- en nachttarief voor stroom worden bij elektrische gemalen verschillende aan- en uitslagpeilen gehanteerd voor overdag en 's nachts
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanslagpeil pomp gemaalBreder
aanslagpeil pomp gemaalCategorie van
aanslagpeil pomp gemaalGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
pomp (Begrip)Gerelateerdaanslagpeil pomp gemaal
RDF.jpg
Aquo history.png