aanslagpeil pomp gemaal

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanslagpeil pomp gemaal
Definitie (nl)het aan te stellen peil op grond waarvan het gemaal begint te werken
Toelichting (nl)In verband met dag- en nachttarief voor stroom worden bij elektrische gemalen verschillende aan- en uitslagpeilen gehanteerd voor overdag en 's nachts
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanslagpeil pomp gemaalBreder
aanslagpeil pomp gemaalCategorie van
aanslagpeil pomp gemaalGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
pomp (Begrip)Gerelateerdaanslagpeil pomp gemaal
RDF.jpg
Aquo history.png