aansluitconstructie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aansluitconstructie
Definitie (nl)het gehele dwars- en lengteprofiel van een grondconstructie in zijn afwijkende vorm, bij de overgang naar een duin, hoge gronden of een kunstwerk
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aansluitconstructieCategorie van
aansluitconstructieHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
constructie (Begrip)Heeft onderdeelaansluitconstructie
RDF.jpg
Aquo history.png