sublittorale zone

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)sublittorale zone
Definitie (nl)zone zeewaarts gelegen van het door gemiddeld getij beïnvloed gebied
Toelichting (nl)dit subtidaal komt dus nooit boven het water uit
Bronwww.vliz.be
Synoniem (nl)subtidaal
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
sublittorale zoneBreder
sublittorale zoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png