carapax

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)carapax
Definitie (nl)rugschild van kreeftachtigen, die een min of meer groot aantal somatische segmenten bedekt en er eventueel ook mee vergroeid is.
Toelichting (nl)bestaat uit chitine.
Bronwww.soortenbank.nl
Begin geldigheid2020/03/10
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
carapaxCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Carapax (Domeinwaarde)Gerelateerdcarapax
RDF.jpg
Aquo history.png