particulair gebonden organisch stikstof

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)particulair gebonden organisch stikstof
Definitie (nl)alle stikstof van organische oorsprong die in particulair gebonden vorm aanwezig is.
Toelichting (nl)als Aquo-parameter is dit de chemische stof ‘Norg’ met de hoedanigheid ‘Npg’.
AfkortingPON
BronIHW
Label (en)particulate organic nitrogen
Begin geldigheid2011/09/23
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
particulair gebonden organisch stikstofBreder
particulair gebonden organisch stikstofCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
uitgedrukt in stikstof particulair gebonden (Domeinwaarde)Gerelateerdparticulair gebonden organisch stikstof
RDF.jpg
Aquo history.png