benedenloop

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)benedenloop
Definitie (nl)het gedeelte van een rivier (waterloop) in het lage deel van het stroomgebied.
Toelichting (nl)Doorgaans vindt hier overwegend sedimentatie plaats.
Label (en)lower reach
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
benedenloopCategorie van
benedenloopGerelateerd
benedenloopIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
benedenpand (Begrip)Gerelateerdbenedenloop
RDF.jpg
Aquo history.png