benedenloop

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)benedenloop
Definitie (nl)het gedeelte van een rivier (waterloop) in het lage deel van het stroomgebied.
Toelichting (nl)Doorgaans vindt hier overwegend sedimentatie plaats.
Label (en)lower reach
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
benedenloopCategorie van
benedenloopGerelateerd
benedenloopIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
benedenpand (Begrip)Gerelateerdbenedenloop
RDF.jpg
Aquo history.png