bruto emissie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bruto emissie
Definitie (nl)de som van de directe emissie en indirecte emissie bij het verlaten van de bron.
BronLandelijke watersysteemrapportage 1994, Commissie Integraal Waterbeheer CUWVO, werkgroep VII
Label (en)gross emission
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bruto emissieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png