kokerworm

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)kokerworm
Definitie (nl)anneliden (gelede wormen) die behoren tot de klasse der borstelwormen (Classis Polychaeta)
Toelichting (nl)De kokerwormen leven van zwevende deeltjes in het water (plankton). Dikwijls hebben ze een grote pluim op hun kop waarmee ze water filtreren. Op deze pluim staan rijen trilharen waarmee de zwevende deeltjes die aan de pluim blijven kleven naar de mond wor
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kokerwormCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png