intergovernmental oceanographic commission

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)intergovernmental oceanographic commission
Definitie (nl)deze commissie werd opgericht door UNESCO om een internationale samenwerking te organiseren tussen VN-lidstaten rond de studie van de oceanen.
Toelichting (nl)Het IOC helpt overheden mee hun individuele en gemeenschappelijke mariene problemen aan te pakken met behulp van uitwisseling van zowel kennis, informatie als technologie en met behulp van de coördinatie van nationale programma's.
AfkortingIOC
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
intergovernmental oceanographic commissionCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png