gevalideerde data

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)gevalideerde data
Definitie (nl)data waaruit alle missers of blunders zijn gehaald
Toelichting (nl)Om met data te kunnen rekenen is het van belang dat alle missers (outliers) uit de data wordt gereduceerd
Label (en)validated data
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gevalideerde dataCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png