kwaliteit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)kwaliteit
Definitie (nl)hoedanigheid van een product m.b.t. het gebruik dat ervan gemaakt moet worden deugdelijkheid)
Bronvan Dale
Label (en)quality
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kwaliteitCategorie van
kwaliteitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (Begrip)Gerelateerdkwaliteit
RDF.jpg
Aquo history.png