aftapafsluiter

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aftapafsluiter
Definitie (nl)het afsluiten van aftapleiding
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aftapafsluiterCategorie van
aftapafsluiterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
leiding (Begrip)Gerelateerdaftapafsluiter
RDF.jpg
Aquo history.png