betrouwbaarheidsinterval

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)betrouwbaarheidsinterval
Definitie (nl)het numerieke bereik waarbinnen een onbekende geschat wordt met een zekere betrouwbaarheid
Toelichting (nl)Dit gebied wordt begrensd door de kritieke waarden en is een functie van de onbetrouwbaarheidsdrempel alfa
Label (en)confidence interval
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
betrouwbaarheidsintervalCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png