modelopbouweenheid

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)modelopbouweenheid
Definitie (nl)een element van een sequentieel model welke een bodemlaag of een scheidende laag vertegenwoordigd en de relatieve (topologische) positie beschrijft
BronMDU (REGIS)
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
modelopbouweenheidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bodemlaag (Begrip)Gerelateerdmodelopbouweenheid
grensvlak (Begrip)Gerelateerdmodelopbouweenheid
model opbouw (Begrip)Gerelateerdmodelopbouweenheid
RDF.jpg
Aquo history.png