beleid

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)beleid
Definitie (nl)wijze van behandeling van een zaak met betrekking tot de gevolgde of te volgen beginselen of gedragslijn
Datum start2011/07/04 10:25:50
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:46
StatusG
Id23581

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beleidCategorie van
beleidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beleidsanalyse (Begrip)Gerelateerdbeleid
beleidsteam (Begrip)Gerelateerdbeleid
RDF.jpg
Aquo history.png