pulskor

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)pulskor
Definitie (nl)vorm van visserij waarbij de platvis d.m.v. elektrische pulsen uit de bodem wordt gejaagd
Toelichting (nl)Mogelijk alternatief in de visserij op platvis voor de boomkor met wekkerkettingen. naast minder bodemberoering kan zo ook selectiever worden gevist
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
pulskorCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png