tij

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)tij
Begin geldigheid2016/01/18
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
getij (Begrip)Gebruik voortij
getij (Begrip)Gebruik voortij
On-field burning of stubble, straw,... (Domeinwaarde)Gerelateerdtij
Other (phytosanitary,...) (Domeinwaarde)Gerelateerdtij
Other (preservation of seeds,...) (Domeinwaarde)Gerelateerdtij
getij (Begrip)Gerelateerdtij
getij (Begrip)Gerelateerdtij
RDF.jpg
Aquo history.png