ondergrond

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)ondergrond
Definitie (nl)de laag bestaande uit moedermateriaal die direct onder het gedeelte ligt wat bodem heet
Bronwww.bodemdata.nl
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ondergrondGebruik voor
ondergrondGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bodem (Begrip)Gerelateerdondergrond
RDF.jpg
Aquo history.png