afvoercapaciteit

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afvoercapaciteit
Definitie (nl)de hoogste afvoer die onder bepaalde omstandigheden een waterloop of kunstwerk kan passeren.
BronVerklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr.16, 's-Gravenhage, 1986.
Label (en)discharge capacity
Label (de)durchflusskapazität
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoercapaciteitCategorie van
afvoercapaciteitGerelateerd
afvoercapaciteitHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kunstwerk (Begrip)Gerelateerdafvoercapaciteit
waterloop (Begrip)Heeft onderdeelafvoercapaciteit
RDF.jpg
Aquo history.png