beheersregister

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)beheersregister
Label (de)verwaltungsregister
Definitie (nl)het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarbogen dat de functies van de waterkering blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde eisen en normen.
BronDuurzaam Waterwegbeheer.
Datum start2011/07/04 10:39:35
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:45
StatusG
Id28142

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheersregisterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png