ontwerp

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)ontwerp
Definitie (nl)project waarbij modelstudies gebruikt worden voor ontwerpdoeleinden.
Toelichting (nl)Een ontwerpstudie wordt meestal voorafgegaan door een planstudie en stelt in de regel hogere eisen aan de werking van het model dan de voorafgaande planstudie.
BronDedication
Label (en)Design
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ontwerpCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png