delta

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)delta
Definitie (nl)de armen waarin de rivier zich vertakt bij haar uitmonding inclusief het door die armen omsloten land.
BronBasisrapport Zandige Kust. Behorend bij de Leidraad Zandige Kust, TAW juli 1995 / Verklarende Hydrologische Woordenlijst, samengesteld door de Gespreksgroep Hydrologische Terminologie. Commissie Hydrologisch Onderzoek TNO, "Rapporten en nota's" nr. 16, 's-
Label (en)delta
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
deltaCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png