aanvangsstabiliteit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanvangsstabiliteit
Definitie (nl)de weerstand tegen omslaan als de boot recht op het water ligt.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanvangsstabiliteitCategorie van
aanvangsstabiliteitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
schip (Begrip)Gerelateerdaanvangsstabiliteit
RDF.jpg
Aquo history.png