koperslakblok

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)koperslakblok
Definitie (nl)blokvormig toplaagelement, gemaakt van het restmateriaal koperslakken.
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
koperslakblokCategorie van
koperslakblokIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Koperslak (Domeinwaarde)Gerelateerdkoperslakblok
RDF.jpg
Aquo history.png