elektrisch (specifiek) geleidingsvermogen

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)elektrisch (specifiek) geleidingsvermogen
Definitie (nl)een maat voor het geleidingsvermogen van water, op standaardwijze gemeten.
Toelichting (nl)uitgedrukt in S/m. Het geleidingsvermogen van water is gerelateerd aan de soort en de concentratie van ionen in oplossing en het meetvolume. Het geleidingsvermogen kan gebruikt worden om de hoeveelheid opgeloste zouten in het water in te schatten. Bij het specifieke geleidingsvermogen wordt het geleidingsvermogen van water met een lengte van 1 m en een doorsnede van 1 m2 vastgesteld. Omdat het lastig is sensoren met electrode van 1 m2 op 1 m afstand van elkaar uit te voeren is dit opgelost door een cel-constante in te voeren waarmee het mogelijk is de oppervlakte van de elektroden te verkleinen. Specifiek geleidingsvermogen is dus het geleidingsvermogen dat gemeten wordt in een vast volume.
AfkortingEGV
Synoniem (nl)elektrisch geleidend vermogen, specifieke geleiding
Label (en)electrical (specific) conductivity , EC
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
elektrisch (specifiek) geleidingsvermogenBreder
elektrisch (specifiek) geleidingsvermogenCategorie van
elektrisch (specifiek) geleidingsvermogenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
saliniteit (Begrip)Gerelateerdelektrisch (specifiek) geleidingsvermogen
RDF.jpg
Aquo history.png