ontoereikend

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)ontoereikend
Synoniem (nl)onvoldoende
Begin geldigheid2016-01-19
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ontoereikendGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Ontoereikend (Domeinwaarde)Gerelateerdontoereikend
Ontoereikend (Domeinwaarde)Gerelateerdontoereikend
Onvoldoende (Domeinwaarde)Gerelateerdontoereikend
onvoldoende (Begrip)Gerelateerdontoereikend
RDF.jpg
Aquo history.png