ontoereikend

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)ontoereikend
Synoniem (nl)onvoldoende
Begin geldigheid2016-01-19
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ontoereikendGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Ontoereikend (Domeinwaarde)Gerelateerdontoereikend
Ontoereikend (Domeinwaarde)Gerelateerdontoereikend
Onvoldoende (Domeinwaarde)Gerelateerdontoereikend
onvoldoende (Begrip)Gerelateerdontoereikend
RDF.jpg
Aquo history.png