actualisatie-onderzoek

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)actualisatie-onderzoek
Definitie (nl)onderzoek dat wordt uitgevoerd om te controleren of oudere gegevens van de kwaliteit van de waterbodem nog geldig zijn.
Bronwww.waterbodem.nl
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
actualisatie-onderzoekCategorie van
actualisatie-onderzoekGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterbeheer (Begrip)Gerelateerdactualisatie-onderzoek
RDF.jpg
Aquo history.png