FunctienaamInstrumentatie

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Domeinwaarden

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

VoorkeurslabelFunctienaamInstrumentatie
Definitie (nl)tabel van instrumentatie in de kerntaken waterketen, watersysteem en waterveiligheid.
Begin geldigheid2022-05-05
Eind geldigheid2023-09-26
WijzigingsnummerW-2107-0021
MetadataId, Codes, Omschrijving, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd
Toelichting (nl)Instrument-codes, -namen en -definities ontbreken op dit moment in de Aquo-standaard. Impact bij niet doorvoeren: er ontstaat een wildgroei aan codes, namen en symbolen voor meetinstrumenten in het applicatielandschap. Instrumenten zijn ook assetonderdelen net als bijvoorbeeld 'pomp' of 'nabezinktank' zoals genoemd in de domeintabel Waterketen_functienaam. Instrumentatie is op zichzelf een categorie binnen de assetonderdelen met eigen normen voor coderen en naamgeven.


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel FunctienaamInstrumentatie gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png