weglaagvak

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)weglaagvak
Definitie (nl)onderverdeling van het wegvak op basis van opbouw
BronAdventus
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2020/12/01
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
weglaagvakGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
garantievak (Begrip)Gerelateerdweglaagvak
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdweglaagvak
RDF.jpg
Aquo history.png