constructie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)constructie
Definitie (nl)het hoofdonderdeel van een object.
Toelichting (nl)Voorbeeld van gebruik: betonconstructie, staalconstructie, buisconstructie, kokerconstructie.
BronRfC Intwis waterkeringen
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2020/12/01
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
constructieHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aansluitconstructie (Begrip)Heeft onderdeelconstructie
bouwwerk (Begrip)Heeft onderdeelconstructie
kunstwerk (Begrip)Heeft onderdeelconstructie
aansluitconstructie (Begrip)Smallerconstructie
bouwwerk (Begrip)Smallerconstructie
kunstwerk (Begrip)Smallerconstructie
RDF.jpg
Aquo history.png