centrifugaalpomp

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)centrifugaalpomp
Definitie (nl)pomp waarbij de vloeistof wordt verpompt met een draaiend rad (rotor of waaier)
BronGWSW
Begin geldigheid2017-12-14
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2107-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
centrifugaalpompBreder
centrifugaalpompCategorie van
centrifugaalpompGerepresenteerd door

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Centrifugaalpomp (Symbool)Gerelateerdcentrifugaalpomp
RDF.jpg
Aquo history.png

Symbolen

 Afbeelding van
Centrifugaalpomp06-01-01.jpg