kwaliteitsaanduiding baggerspecie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kwaliteitsaanduiding baggerspecie
Definitie (nl)een aanduiding van de kwaliteit van de baggerspecie, waarbij de kwaliteitsaanduiding is gestoeld op landelijke richtlijnen hieromtrent (MILBOWA)
Toelichting (nl)De in het domein genoemde klassen worden zowel aan de 'bovenkant' als aan de 'onderkant' begrensd door streef-, grens-, toetsings- en interventiewaarden. Klasse 0 en klasse IV vormen hierop een uitzondering - deze klassen kennen alleen een bovenkant respe
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kwaliteitsaanduiding baggerspecieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png