accidentele verontreiniging

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)accidentele verontreiniging
Definitie (nl)dit type vervuiling vindt haar oorzaak in een plotselinge gebeurtenis binnen een kort tijdsverloop (maximum 72 uur) tussen het ontstaan van de verontreiniging en de manifestatie van de schade.
Toelichting (nl)Tegengestelde van "chronische verontreiniging".
Bronwww.vliz.be
Datum start2011/07/04 10:44:28
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:35
StatusG
Id29758

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
accidentele verontreinigingCategorie van
accidentele verontreinigingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
verontreiniging (Begrip)Heeft onderdeelaccidentele verontreiniging
verontreiniging (Begrip)Smalleraccidentele verontreiniging
RDF.jpg
Aquo history.png