accidentele verontreiniging

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)accidentele verontreiniging
Definitie (nl)dit type vervuiling vindt haar oorzaak in een plotselinge gebeurtenis binnen een kort tijdsverloop (maximum 72 uur) tussen het ontstaan van de verontreiniging en de manifestatie van de schade.
Toelichting (nl)Tegengestelde van "chronische verontreiniging".
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
accidentele verontreinigingCategorie van
accidentele verontreinigingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
verontreiniging (Begrip)Heeft onderdeelaccidentele verontreiniging
RDF.jpg
Aquo history.png