brug

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)brug
Definitie (nl)civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond
Toelichting (nl)Feitelijk wordt hier gesproken over een kunstwerk waarmee een weg, spoorweg of leiding over een waterweg, leiding of terreinverdieping wordt geleid. Een brug is opgebouwd uit een onder- en bovenbouw, waarbij tot de onderbouw worden gerekend de landhoofden en tussenpunten inclusief de fundering. De bovenbouw betreft de constructie van het rijdek inclusief de leuningen. Op de onderbouw rust de bovenbouw. Een brug onderscheidt zich van een duiker ondermeer door de aanwezigheid onder de brug van een bodem die is toe te rekenen aan het overbrugde water, bij een duiker is er altijd een zekere samenhang tussen het grondlichaam, de kokervormige constructie en een waterloop, zodat de bodem van de waterloop in principe onderbroken wordt.
BronNEN-ISO 6707-1:2004 en
Label (en)bridge
Label (de)brücke
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
brugBreder
brugCategorie van
brugHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beweegbare brug (Begrip)Brederbrug
navigatiebrug (Begrip)Brederbrug
vaste brug (Begrip)Brederbrug
Brug (Domeinwaarde)Gerelateerdbrug
Brug (Domeinwaarde)Gerelateerdbrug
brugdek (Begrip)Is onderdeel vanbrug
RDF.jpg
Aquo history.png