contacttank

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)contacttank
Definitie (nl)ruimte waarin bacteriemassa en afvalwater worden samengebracht in een bepaalde verhouding om gunstige omstandigheden te hebben voor de groei van een bepaalde bacteriesoort.
Afkortingct-
BronNCS
Synoniem (nl)selector, selector met bodemmenger, selector met mengers, selector met voortstuwer
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2107-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
contacttankBreder
contacttankCategorie van
contacttankGerepresenteerd door
contacttankHeeft Functie

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Contacttank (Domeinwaarde)Gerelateerdcontacttank
Contacttank met bodemmenger (Symbool)Gerelateerdcontacttank
Contacttank met mengers (Symbool)Gerelateerdcontacttank
Contacttank met voortstuwers (Symbool)Gerelateerdcontacttank
RDF.jpg
Aquo history.png

Symbolen

 Afbeelding van
Contacttank met bodemmenger11-01-06.jpg
Contacttank met mengers11-01-03.jpg
Contacttank met voortstuwers11-01-04.jpg