bellenscherm

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bellenscherm
Definitie (nl)een installatie over de bodem van een waterloop om twee soorten van met elkaar in open verbinding staande oppervlaktewateren te scheiden of om de waterkwaliteit van een oppervlaktewater te verbeteren door middel van luchtbellen
BronGWN
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2022-12-02
WijzigingsnummerW-2012-0015
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bellenschermBreder
bellenschermCategorie van
bellenschermGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bellenscherm (Domeinwaarde)Gerelateerdbellenscherm
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdbellenscherm
waterkwaliteit (Begrip)Gerelateerdbellenscherm
RDF.jpg
Aquo history.png