boezem

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)boezem
Definitie (nl)het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.
Toelichting (nl)Het waterpeil in de boezem is in de regel hoger dan het polderpeil
Label (en)storage basin
Label (de)rückhaltebecken
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
boezemCategorie van
boezemGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanvoergebied (Begrip)Gerelateerdboezem
RDF.jpg
Aquo history.png