hellingstelsel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)hellingstelsel
Definitie (nl)stelsel van (haaks op elkaar staande) assen waarvan de helling van iedere as wordt gemeten
Toelichting (nl)Er zijn drie assen mogelijk (roll, pitch en yaw) waarvan in de regel alleen roll en pitch bepaald worden.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hellingstelselCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png