som polycyclische aromatische koolwaterstoffen (UVscreening)

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)som polycyclische aromatische koolwaterstoffen (UVscreening)
Definitie (nl)een somparameter van een onbekend aantal en diverse PAKs die middels een UV-Sreening gedetecteerd zijn.
Toelichting (nl)Betreft rapportage PAK resultaat bij asfaltkernen (groter of kleiner 250 mg/kg) volgens CROW 210
BronRAW Proeven vermeld in CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’
Begin geldigheid2019/09/12
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som polycyclische aromatische koolwaterstoffen (UVscreening)Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som polycyclische aromatische koolwaterstoffen (UVscreening) (Domeinwaarde)Gerelateerdsom polycyclische aromatische koolwaterstoffen (UVscreening)
RDF.jpg
Aquo history.png