visserij

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)visserij
Definitie (nl)de uitoefening van het vissersbedrijf
Toelichting (nl)In Nederland wordt de visserij in open zee uitgeoefend door trawlers, loggers en kotters.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Datum start2011/07/04 10:44:49
Datum gewijzigd2012/11/23 12:30:23
StatusG
Id29873

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
visserijHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aalsgeweer (Begrip)Heeft onderdeelvisserij
afsnijden (Begrip)Heeft onderdeelvisserij
zegen (Begrip)Heeft onderdeelvisserij
aalsgeweer (Begrip)Smallervisserij
afsnijden (Begrip)Smallervisserij
zegen (Begrip)Smallervisserij
RDF.jpg
Aquo history.png