schuimalg

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)schuimalg
Definitie (nl)een zeer kleine (< 20 µm) eencellige alg die in bolvormige koloniën leeft en na afsterven schuim kan vormen
Toelichting (nl)De wetenschappelijke benaming van schuimalg is Phaeocystis en is onder die naam terug te vinden in de TWN-lijst (Taxa Waterbeheer Nederland) met een referentie naar de auteur die deze alg beschreven heeft. De alg bloeit sinds de jaren '70 elk voorjaar massaal als gevolg van overbemesting op land en de afvoer van voedingstoffen naar zee. In de OSPAR conventie wordt gesproken over “een schuimproducerende hinderlijke fytoplankton indicator soort Phaeocystis”.
BronW-1204-0008
Synoniem (nl)Phaeocystis
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
schuimalgCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png