afstand tot nulpunt waterkering

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afstand tot nulpunt waterkering
Definitie (nl)de langs de referentielijn van een oppervlaktewater of een waterkering gemeten afstand tussen het in de referentielijn gelegen getransponeerde centrale punt van de dijkpaal enerzijds en anderzijds het als zodanige vastgestelde nulpunt van de waterkering
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afstand tot nulpunt waterkeringCategorie van
afstand tot nulpunt waterkeringGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterkering (Begrip)Gerelateerdafstand tot nulpunt waterkering
RDF.jpg
Aquo history.png