bodemwarmtestroomdichtheid

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bodemwarmtestroomdichtheid
Definitie (nl)de energie per eenheid van tijd en eenheid van oppervlakte, die door de bodem wordt opgenomen.
Synoniem (nl)bodemwarmte(flux)
Label (en)soil heat flux density
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bodemwarmtestroomdichtheidCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png