kunstwerkcomplex

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)kunstwerkcomplex
Definitie (nl)verzameling van één of meer bouwwerken, die samen een functionele eenheid vormen, en die een aantal voorzieningen kunnen delen.
BronObject Type Library (OTL) Rijkswaterstaat
Begin geldigheid2017/12/14
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png