kunstwerkcomplex

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kunstwerkcomplex
Definitie (nl)verzameling van één of meer bouwwerken, die samen een functionele eenheid vormen, en die een aantal voorzieningen kunnen delen.
BronObject Type Library (OTL) Rijkswaterstaat
Begin geldigheid2017/12/14
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png