dam

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)dam
Definitie (nl)in en dwars over een water opgeworpen constructie die dient om het water te keren, te leiden of te verdelen
Bronhttps://docs.geostandaarden.nl/disgeo/emso/#waterstaatkundig-kunstwerk
Label (en)dam
Begin geldigheid2022-07-06
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-1912-0016
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
damBreder
damCategorie van
damHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afsluitdam (Begrip)Brederdam
Dam (Domeinwaarde)Gerelateerddam
infrastructuur (Begrip)Heeft onderdeeldam
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeeldam
RDF.jpg
Aquo history.png