inwonerequivalent afvalwater

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)inwonerequivalent afvalwater
Definitie (nl)inwonersequivalent op basis van de dagelijkse hoeveelheid afvalwater
Toelichting (nl)B.v. IEw200 betekent dat het inwonerequivalent gebaseerd is op een afvalwaterhoeveelheid van 200 l / (inwoner.dag)
AfkortingIew
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
inwonerequivalent afvalwaterCategorie van
inwonerequivalent afvalwaterSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvalwater (Begrip)Gerelateerdinwonerequivalent afvalwater
RDF.jpg
Aquo history.png