belang-betaling-zeggenschap

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)belang-betaling-zeggenschap
Definitie (nl)trits die de bestuurlijke wijze van waterschappen weergeeft.
Toelichting (nl)Dit rijtje wordt trits genoemd: wie belang heeft bij het waterschap betaalt daarvoor evenredig aan dat belang. Hiervoor krijgt de betaler zeggenschap terug door zich verkiesbaar te stellen voor het algemeen bestuur van het waterschap.
BronAA en Maas
Datum start2011/07/04 10:25:48
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:45
StatusG
Id23567

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
belang-betaling-zeggenschapGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
algemeen bestuur van het waterschap (Begrip)Gerelateerdbelang-betaling-zeggenschap
belanghebbende (Begrip)Gerelateerdbelang-betaling-zeggenschap
RDF.jpg
Aquo history.png