knooppunt

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)knooppunt
Label (en)nodal point , node
CodeOKN
Definitie (nl)een virtuele aanduiding van een punt in een water dat de begrenzing vormt van een vak, een (vaar-)weg of een waterloop
Datum start2011/07/04 10:39:03
Datum gewijzigd2012/11/23 12:28:48
StatusG
Id27963

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
knooppuntGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-knooppunt (Begrip)Gerelateerdknooppunt
locatie (Begrip)Gerelateerdknooppunt
vak (Begrip)Gerelateerdknooppunt
RDF.jpg
Aquo history.png