knooppunt

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)knooppunt
Definitie (nl)een virtuele aanduiding van een punt in een water dat de begrenzing vormt van een vak, een (vaar-)weg of een waterloop
Label (en)nodal point , node
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
knooppuntGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-knooppunt (Begrip)Gerelateerdknooppunt
locatie (Begrip)Gerelateerdknooppunt
vak (Begrip)Gerelateerdknooppunt
RDF.jpg
Aquo history.png